Ajutati-ne să construim noul program de finanțare LEADER transmițându-ne părerea voastră despre problemele teritoriul GAL Dunărea de Sud!

Ce este LEADER?

Este un program european care finanțează proiectelor private (întreprinderi, asociații etc.) și publice (comune, orașe, ADI) pentru dezvoltarea economiei locale, coeziunii și incluziunii sociale, pentru îmbunătățirea mediului de viață al locuitorilor și pentru tranziția ecologică în mediul rural. Acest program este gestionat de un Grup de Acțiune Locală

Un nou perimetru

Comunitățile locale din Bragadiru, Bujoru, Conțești, Crângu, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smîrdioasa, Suhaia, Traian, Viișoara și Zimnicea sunt acum grupate în cadrul aceluiași GAL, Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud.

Dezvolta noua strategie în consultare

Pentru a defini proiectele care ar putea fi susținute în cadrul programului LEADER 2023-2027, în această perioadă, GAL Dunarea de Sud identifică intervențiile care se vor regăsi în noua strategie de dezvoltare locală.

Aduceți-vă contribuția și definiți împreună cu GAL problemele prioritare pentru teritoriu.

Iar dacă ai un proiect, fă-l cunoscut!

Cum să participi?

La consultare sunt invitați să participe toate părțile interesate (firme, asociații, cetățeni, administrații locale etc.) din cele 18 localităților partenere in GAL Dunărea de Sud.

Două opțiuni sunt disponibile pentru dvs.:

Participați la atelierele de consultare care vor avea loc în perioada 3-19 septembrie 2023 (aveți posibilitatea de a participa la oricare):

Localitatea Data/ora Locația
Bagadiru 03.10.2023 10:00 Primărie
Bujoru 04.10.2023 10:00 Primărie
Conțești 03.10.2023 14:00 Primărie
Crîngu 05.10.2023 10:00 Primărie
Dracea 05.10.2023 14:00 Primărie
Fântânele 10.10.2023 10:00 Primărie
Frumoasa 11.10.2023 10:00 Primărie
Izvoarele 12.10.2023 10:00 Primărie
Lisa 17.10.2023 10:00 Primărie
Năsturelu 10.10.2023 14:00 Primărie
Piatra 17.10.2023 14:00 Primărie
Pietroșani 04.10.2023 14:00 Primărie
Seaca 18.10.2023 10:00 Primărie
Smîrdioasa 11.10.2023 14:00 Primărie
Suhaia 19.10.2023 10:00 Primărie
Traian 18.10.2023 14:00 Primărie
Viișoara 19.10.2023 14:00 Primărie
Zimnicea 12.10.2023 14:00 Primărie

Sau

Răspunde la întrebări online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco3k4f3YSPotLyFNaKgo-ApKfBAdVeWqlQp5vA9kAE_drfyQ/viewform

Versiunea pe hârtie a chestionarului este disponibilă și la sediul GAL Dunărea de Sud.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!